Kvinde i online møde

Online møder

Vil du gerne blive bedre til at afholde online møder eller deltage i dem, så find gode råd til effektive møder her.

Arbejdsrelaterede møder kan være noget af en tidsrøver, og det er ikke altid, at disse møder er så effektive, som det kunne ønskes. Derfor giver det rigtig god mening af effektivisere møderne – og at lade så mange møder som muligt være online. Det er der på flere måder besparelser ved.

Her får du en række gode råd til, hvordan møder kan gøres mere effektive. Pluk dem ud, som passer til jeres mødeform. Det kan være med til at give mere ro og tid og færre frustrationer i løbet af arbejdsdagen.

En række personer der afholder et online møde

Hvorfor er det godt at holde online møder?

Der er flere grunde til, at det er en god idé at holde online-møder frem for fysiske. Når I gør det, så kan der spares tid, og der kan spares transport. Opholder mødedeltagerne sig langt væk fra hinanden, så er besparelsen markant både på energi og på tid.

Transporterer mødedeltagerne sig frem og tilbage til mødet i bil eller med fly, så spares der en del på brændstof til det pågældende transportmiddel. Det er til gavn for miljøet. Det kan blive til en del, hvis afstanden er stor, og hvis der deltager flere personer ved mødet.

Sådan får I effektiv mødeledelse

Ud over den sparede transporttid så kan der også spares tid på selve mødet, hvis der strammes op på en effektiv mødeledelse.

Den effektive mødeledelse kan gøres på forskellige måder. Hovedformålet med den er, at en dagsorden kommes igennem på en ordentlig måde uden at føre til for meget tidsspilde og udenomssnak. Ved nogle møder opstår der unødvendige debatter, en del tomgangssnak og løst formulerede konklusioner.

Det kan foregå ved møder efter møder, og det er blandt andet det, der kan være med til at gøre alle parter trætte af for mange og for ineffektive møder.

Så kan det være på sin plads med en form for skemalægning af mødet. Der skal være et klart start- og sluttidspunkt. Hvert punkt skal være angivet med et cirka-minuttal, og det skal være tydeligt, om et punkt er et oplæg til debat eller blot en orientering. Så ved alle mødedeltagere, hvordan mødet er struktureret.

Ved at stramme op på mødernes struktur kan mange møder blive meget mere effektive.

Der kan opstilles flere regler for møderne

På mange arbejdspladser holdes der virkelig mange møder. Det er nok ikke altid nødvendigt med den meget hyppige mødeaktivitet.

I mange tilfælde kan det godt betale sig at nedfælde nogle enkelte regler, der er med til at gøre møderne mere effektive og mere overkommelige for alle parter.

Det kan for eksempel være regler som:

  • Et maksimalt antal møder pr. person pr. dag eller pr. uge
  • Et klart defineret sluttidspunkt – som skal overholdes
  • Punkterne eventuelt kun må indeholde kortere indlæg – og aldrig diskussionsoplæg. Sæt evt. minuttal på
  • Minimer serveringen. Det behøver ikke at være et kaffe/kage-møde
  • Hold mødet ved et arbejdsbord – ikke i en sofa – evt. stående
  • Vælg en dygtig ordstyrer, der ikke lader punkter fortsætte i en evighed, og som kan konkludere på punkterne

Ved hjælp af disse mindre reguleringer kan mange møder bliver både mere effektive, mindre hyppige og en besparelse i forhold til tid.

Copyright 2024 - Pilanto Aps